Doel en beleid

niet van toepassing

Doel
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Leergeld Salland wil op een duurzame manier investeren in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling.

Leergeld Salland ondersteunt kinderen (0 tot 18 jaar) die woonachtig zijn in de gemeente Raalte van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Schoolgaande kinderen – in de greep van de armoede – kunnen weinig of niet met andere kinderen meedoen. Het lidmaatschap van een sportclub of culturele vereniging is vaak te duur. Dit geldt ook voor schoolmaterialen.

Missie
Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, oefenen zich in het handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen worden buiten gesloten en dit niet leren, komen niet alleen zij ernstig te kort, ook de samenleving verliest. Het is beter nu geld te geven om mee te doen dan later als maatschappij duur “leergeld” te betalen.

Leergeld Salland ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële hulp te verstrekken. Ook verwijst zij gezinnen naar andere organisaties als dat mogelijk of nodig is.

Beleid
Lees hier ons meerjarenbeleidsplan 2022 - 2026.

kinderen doen mee aan pottenbakken, creativiteit ontwikkelen, dankzij leergeld salland